Hartelijk welkom op de website van Buscamperclub NL!

header

Wie zijn wij?

De Buscamperclub NL bestaat uit eigenaren van een buscamper.

Hoe het begon……

Er bestond geen club voor alléén buscampers, ongeacht merk of type. Daarom werd er in februari 2012 het plan opgevat om te inventariseren of er belangstelling bestond voor een vriendenclub zonder statuten en contributie. Er werden oproepen geplaatst op diverse fora wat resulteerde in voldoende aanmeldingen. Genoeg om in oktober 2012 een eerste meeting te houden en bestaansrecht te geven aan de “Buscamperclub NL”.

Doelstelling van de Buscamperclub NL:

Wij willen een platform bieden aan onze deelnemers om contacten te leggen, informatie uit te wisselen en ervaringen te delen.

Wij doen dit door:

  • Minimaal één meeting per jaar en (bij voldoende belangstelling) een nieuwjaarsbijeenkomst te organiseren.
  • Een website met forum te onderhouden om onderlinge communicatie mogelijk te maken.

Een meeting biedt u de gelegenheid om andere buseigenaren te ontmoeten, ideeën op te doen en ervaringen uit te wisselen. Gezelligheid staat voorop! Daarom houden wij de meetings kleinschalig.

De website werd medio 2012 gerealiseerd. Het forum werd half december 2012 toegevoegd.